přístrojové vybavení
kde nás najdete
endodoncie
výplně
Vítejte na internetových stránkách
soukromé zubní ordinacepokračujte prosím volbou jednotlivých sekcí
chirurgické výkony
implantáty
protetické výrobky
tel.: +420 603 716 696, Olomoucká 31, Šternberk
předníúsek
malá přesnost, špatná estetika (barva je tmavá), výrazně kratší životnost výplně, vysoký obsah rtuti v porovnání s dózovaným materiálem
plně hrazeno ze zdravotního pojištění
nejšetrnější k zubu, nejestetičtější řešení, absolutní přesost zajištěna digitálním skenerem a násleným CNC frézováním 
V předním úseku našeho chrupu využíváme vysoce estetické materiály s širokou škálou(paletou)dentinových a sklovinných odstínů, což umožňuje dosáhnout precizní estetiky našeho úsměvu.EndFragment
postranní úsek
špatná estetika(barva je tmavá), stále se podílí na tvorbě infrakcí
cena
I v zadních úsecích našeho chrupu je možné tyto estetické výplně zhotovit, neboť díky své chemické vazbě umožňují zubnímu lékaři preparovat minimálně invazivně a šetřit tak maximálně naše zubní tkáně. Narozdíl od starých amalgamových (kovových)výplní chrání citlivou zubní dřeň před tepelnými změnami v našich ústech a proto jsou jedinými materiály, které lze u hlubokých kazů použít. V neposlední řadě je modul elasticity těchto materiálů podobný modulu elasticity dentinu našeho vlastního zubu, což (pomáhá předejít)redukuje riziko zbytečných fraktur zubu, narozdíl od amalgamových výplní, které působí špíše jako klín, jehož působením vznikají mnohočetné praskliny.EndFragment     EndFragment
U zubů v postranním úseku používáme několik výplňových materiálů. Volíme zde mezi nedózovaným amalgamovým materiálem, dózovaným amalgamovým materiálem a fotokompozitní (bílou)výplní.EndFragment
Nedózovaný amalgamový materiál-jeho jedinou výhodou je cenová dostupnost. Tento materiál je plně hrazen ze zdravotního pojištění. Používá se u malých a středně velkých výplní postranního úseku. Ve větších rozsazích způsobuje infrakce díky rozdílné roztažnosti. U hlubších výplní, není-li podložen, irituje zubní dřeň. Amalgamové výplně jsou ukotveny mechanicky, z tohoto důvodu je zajištění dobrého kotvení výplně spojováno se zbytečně velkou ztrátou zubních tkání v porovnání s jinými typy výplní. V neposlední řadě časový rozsah vymezený této výplni neodpovídá potřebám moderní stomatologie.EndFragment
Dózovaný amalgamový materiál se svou podstatou shoduje s nedózovaným amalgámem, podstatným rozdílem je přesná kalibrace poměru jednotlivých složek materiálu, což umožňuje výrazně redukovat množství použité rtuti a zvýšit obsah stříbra, které zajišťuje vyšší pevnost.EndFragment
Jedná se o materiál estetický, přesný, spolehlivý, avšak technicky a časově náročný. Dobrý výsledek práce vyžaduje práci v kofferdamové bláně zajišťující suché prostředí a pozvolné nanášení materiálu pro minimalizaci polymerační kontrakce.EndFragment
Podmínky, kdy dostatečná část korunky vlastního zubu zůstala zachována, ale ztráta tkání je příliš velká ke zhotovení přímé výplně, která by byla přetěžována, nám dovolují zhotovit keramické inlaye. Díky své chemické vazbě k zubní tkáni umožňují zubnímu lékaři preparovat minimálně invazivně a šetřit tak maximálně naše zubní tkáně při dosáhnutí dokonalého estetického vzhledu. EndFragment
při správné indikaci dobrá životnost výplně, menší obsah rtuťi, vyžší pevnost 
šetrný k zubní dřeni, nepodporuje infrakce, neobsahuje rtuť, přesnost výplně, komfort pacienta pri práci v kofferdamové bláně, estetika
inlay
je ošetřením kořenového systému zubů. Přistupujeme k němu v případě zánětlivých změn zubu, ale i pokročilých ložisek periodontia a parodontu (kosti). Kvalitní endodontické ošetření kořenových kanálků podmiňuje dlouhodobou životnost zubu v ústech. Cílem je izolace konkrétního zubu od potenciální infekce z okolí (sousední kaz, paradentóza, infikovaná slina) kofferdamovou blánou a odstranění infekce z kořenových kanálků použitím ručních nástrojů, ale především následné strojové opracování kánálků kvalitními nástroji s intenzivními desinfekčními výplachy podpořené ultrazvukovou aktivací. Reinfekci je zabráněno obturací kanálků individuálními gutaperčovými čepy se sealerovou pastou či biokeramickou pastou.  Životnost kvalitně endodonticky ošetřeného zubu přímo také odvisí od následného postendodontického ošetření. U takto ošetřených zubů je mnohem vyšší riziko fraktury (rozlomení), proto jsou rekonstruovány u min. defektů pouze fotokompozitní výplní a při větší ztrátě zubních tkání musí být ošetřeny výztužnými sklovláknovými FRC čepy a fixní korunkovou náhradou. EndFragment
endodontické ošetření
Dentální implantát je biokompatibilní "šroub" zavedený do kosti pacienta, který bude sloužit jako kotevní prvek pro následné protetické řešení. Lze jej využít pro zhotovení sólo korunek, můstků, případně podpořit retenci totálních náhrad. Korunka, případně můstek, nesený implantátem nabízí nejestetičtější a nejšetrnější ošetření ve vztahu k okolním zubům. Při ztrátě jednoho zubu v případě konvenčního protetického ošetření je nezbytné broušením upravit minimálně dva s defektem sousedící zuby. Toto ošetření je spojeno s oslabením zubů a zbytečným ztrátám tvrdé zubní tkáně. Implantační řešení nabízí protetickou sanaci bez nutnosti preparace sousedních zubů.
korunka
Celokovová korunka je nejekonomičtějším řešením z hlediska vlastní vstupní investice, avšak pouze z krátkodobého pohledu. V důsledku vymezeného časového rámce a použití levných otiskovacích materiálů i zastaralých výrobních procesů vzniká řada nepřesností samotného výrobku, které vedou k vysokému riziku podkažení a následného selhání korunky.EndFragment
Metalokeramická korunka je složena z kovového pláště kryjící zubní tkáň a vnější keramické části zajišťující konečný tvar zubu a přiměřenou estetiku. Výhodou této varianty korunky je pevnost kovového pláště, optimální přesnost podmíněná moderními způsoby výroby, tj.počítačem řízeným frézováním.EndFragment
ekonomická varianta
malá přesnost výrobku, špatná estetika(korunka je stříbrná), výrazně kratší životnost broušeného zubu 
overlay
nejestetičtější řešení, absolutní přesost zajištěna digitálním skenerem a násleným CNC frézováním 
řešení fixní (nesnímatelné), cenově přijatelnější v porovnání s implantačním řešením
preparace (broušení) sousedních zubů, životnost se přímo odvíjí od životnosti pilířových zubů
můstek
Jedná se o řešení nahrazující chybějící zub. Jak napovídá název, můstek přemosťuje prázdný protor vzniklý ztrátou zubu. Pro zhotovení můstku je zapotřebí upravit (nabrousit) zuby sousedící s mezerou. Jednotlivé můstky mohou být kovové, metalokeramické, celokeramické, jak bylo výše zmíněno. Životnost takového můstku se přímo odvíjí od pilířových zubů, na kterých je tato náhrada přifixována.EndFragment
Sledujeme nejnovější trendy v oblasti fixních protetických prací a zavádíme nové technologie ihned do praxe. Přijali jsme systm eLAB, standart který nám umožňuje dosáhnout úžasných výsledků v oblasti estetiky, zejména předních zubů, kde jsou kladeny největší nároky na estetickou stránku věci.
Celokeramická korunka je vrcholným produktem z řady korunek. Takto zhotovená práce vyniká zejména svou estetikou díky přirozenému lomu světla keramikou. Pro zhotovení jsou použity nejlepší dostupné otiskovací materiály a velký časový rámec vymezený pro vlastní přípravu zubu.EndFragment
Digitální vyhodonocení nejen základních barev, ale táke všech barevných individualizací od mléčných skvrn po transparentnost skloviny v místě kousací hrany. To vše vede k dokonalému estetickému výsledku.
Podmínky, kdy dostatečná část korunky vlastního zubu zůstala zachována, ale ztráta tkání je příliš velká ke zhotovení přímé výplně, která by byla přetěžována, nám dovolují zhotovit keramické onlaye. Díky své chemické vazbě k zubní tkáni umožňují zubnímu lékaři preparovat minimálně invazivně a šetřit tak maximálně naše zubní tkáně, při dosáhnutí dokonalého estetického vzhledu.EndFragment
Svým pacientům nabízíme kromě standartních protéz hrazených zdravotní pojišťovnou, také možnost náhrad systému BPS Ivoclar. Tyto náhrady jsou zhotovovány zcela odlišnou metodou než náhady konvenční, rovněž materiály použité při výrobě odpovídají zacela jiným standartům. Výsledné výrobky velice věrně napodobují přirozený chrup, tento fakt umocňují rovněž nadstandartní kompozitní zuby typu Phonares II. Dásňová červeň je tvořena třemi základními odstíny a následně doplněna o individuální barevné detaily, které dávají výsledku realistický vzhled. To nejzásadnější je ovšem funkce těchto náhrad. Jsou zhotovovány metodou dle Dr. Abe, který klade důraz na respektování všech slizničních řas a výstupků, které při funkci náhradu neuvolňují. Tímto způsobem dosahujeme úžasného držení náhrad i u pacintů, kde konvenční náhrada zcela selhala. V neposlední řadě důsledným stanovením mezičelistních vztahů se chrání čelistní kloub při mastikaci.
celkové náhrady
 optimální přesnost, estetický vzhled
Korunka je řešením větších ztrát zubních tkání. Před zhotovením samotného výrobku je však nutné zub preparovat do pravidelného tvaru, podle kterého je následně zhotovena individuální korunková část zubu. Tato preparace je spojena s další ztrátou zubních tkání.
šedavý nádech, nepůsobí zcela přirozeně
Při velké ztrátě zubní tkáně, ať již v důsledku kazu nebo fraktur u rozsáhlých (především amalgamových) výplní, lze zbývající tkáně zubu ochránit pouze protetickou prací a tím náš chrup esteticky i funkčně rehabilitovat. Dle rozsahu ztráty zubních tkání lze zhotovit: overlay, korunky, můstky, snímací náhrady.
Při pravidelných preventivních prohlídkách provádíme kontrolu jadnak vizuální, tedy přímým pohledem do úst pacienta, ale také rentgenologickou kontrolu. V pravidelných intervalech zhotovujeme panoramatický snímek a  intraorální rentgenové snímy pro kontrolu mezizubních prostor, pro kontrolu míst přímým zrakem běžně nedostupných.
V naší ordinaci ošetřujeme pod operačním mikroskopem. Větší zvětšení operačního pole dovoluje ošetřujícímu lékaři vyšší preciznost práce a tím i kvalitnější výsledek ošetření.
Cílem naší zubní ordinace je poskytovat pacientům nejen bezbolestnou péči, ale také kvalitní stomatologickou péči srovnatelnou s nejvyspělejšími státy EU. Tohoto vysokého standartu je dosaženo jednak odborností personálu a naším neustálým postgraduálním studiem, ale také nejmodernějším diagnostickým i terapeutickým vybavením.
Vlastníme vrcholnou řadu operačního mikroskopu známé značky Zeiss. Jedná se o nejlepší zařízení pro stomatologické účly dostupné na současném trhu. 
zásady rekonvalescence EndFragment
Zásady rekonvalescence pro pacienty po extrakci – po odchodu z ordinace v případě protrahovaného krvácení komprimovat ránu pod tlakem smotaným LÁTKOVÝM kapesníkem po dobu min. 30 – 60 min, 2-3 dny nevyplachovat ústa vodou (ani ústní vodou), vhodné je přijímat tekutiny vlažné či vychlazené slámkou (brčkem), jíst měkčí až kašovitou stravu, vyhýbat se semínkům a tvrdým potravinám, zákaz TEPLÝCH potravin, nápojů či obkladů!, dodržovat klidový režim, v případě bolesti doporučujeme ledové obklady a užití analgetik.  V případě silného krvácení z rány i po 6-ti hodinách od výkonu,horečky (39°C) a velkého otoku, vyhledat zubního lékaře nebo zubní pohotovost.EndFragment
chirurgické extrakce
Nejčastější příčinou extrakcí zubů jsou záněty zubů bez možnosti endodontického ošetření a zuby postižené paradentózou v pokročilém stadiu. V další řadě k extrakci přistupujeme z ortodontických důvodů nebo k vyloučení fokální infekce. EndFragment
Na našem pracovišti pacientům nabízíme i extrakce semiretinovaných a plně retinovaných molárů (zuby moudrosti) v ambulantím prostředí jim známé ordinace.EndFragment
nekomplikované extrakce
Ordinace se nachází v prostorách zdravotního střediska Casper, které je situováno několik desítek metrů od samotného centra města Šternberk.
Samozřejmostí je bezbariérový přístup pro tělesně postižené a rodiče s kočárky Parkovací stání přímo před střediskem s vyhrazeným stáním pro držitele karty ZTP
MDDr. Bc. Viktor Dostal
ošetřujícílékaři
MDDr. Kristiana Dostalová